Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-10-09 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - STAN SUROWY.

HTMogłoszenie o zamówieniu.htm
DOCsiwz.doc
DOCprojekt umowy - Klisino.doc
ZIPprojekt budowlany.zip
PDFKlisino specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFPrzedmiar robót Klisinio-rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej stan surowy, przedmiar.pdf
PRDPrzedmiar robót Klisinio-rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej stan surowy.prd
JPEGWarunki przeniesienia wodomierza mapa.jpeg
PDFodpowiedź na zapytania do siwz.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML