Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-09-12 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - STAN SUROWY.

HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm

DOCsiwz.doc

DOCprojekt umowy - Klisino.doc

ZIPprojekt budowlany.zip

PDFKlisino specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

PDFPrzedmiar robót Klisinio-rozbudowa budynku stan surowy, stan surowy.pdf

PRDKlisinio-rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej stan surowy.prd

JPEGWarunki przeniesienia wodomierza mapa.jpeg

PDFodpowiedzi na zapytania do siwz.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.pdf

Wersja XML