Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Starosty przekazane zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc wraz z wykonaniem odwodnienia i odprowadzenia wód z drogi

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDF20190913 - Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1-D-2019.pdf

 


Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ulicy Kozielskiej w Głubczycach

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

 


Rewitalizacja miasta Głubczyce - przebudowa z rozbudową dróg w ciągu ulicy Warszawskiej, Krętej i Marka wraz z przyległymi terenami

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ulice Warszawska, Kręta, Marka.pdf
PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ulice Warszawska, Kręta, Marka.pdf
 


Przebudowa dróg w ciągu ulicy Sudeckiej, Karpackiej oraz Świętokrzyskiej w Głubczycach

Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wersja XML