Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-04-05 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE.

HTMLogłoszenie o zamówieniu.html

DOCsiwz remont nawierzchni bitumicznych.doc

DOCprojekt umowy remont nawierzchni bitumicznych.doc

PDFSTWiORB - remont nawierzchni bitumicznych.pdf

KSTprzedmiar robót-remont nawierzchni bitumicznych na drogach stanowiących mienie komunalne Gminy Głubczyce.KST

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML