Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ulicy Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki w Głubczycach wraz z budową ronda

Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ulicy Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki w Głubczycach wraz z budową ronda zrealizowana została w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Zadanie zrealizowano w roku 2017.

Łączny koszt zadania wyniósł 3 305 196,64 zł.

Otrzymane kwoty dotacji na zadnie wyniosły:

z Budżetu Państwa -  1 318 821,49 zł,

z budżetu Powiatu Głubczyckiego - 837 979,17 zł


 

Wersja XML