Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-02-08 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.

PDF4 odpowiedź na zapytania do swiz.pdf
PDF3 odpowiedź na zapytania do swiz.pdf
PDF2 odpowiedź na zapytania do siwz.pdf
PDFopis tech. str. 1.pdf
PDFopis tech. str. 3.pdf
PDFopis tech. str.2.pdf
PRDpark 2016 aktualny 20022017.prd
PDFPozwolenie.pdf
PDFrys. EO1 - cz. 1.pdf
PDFrys. EO1 - cz. 2.pdf
PDFrys. EO2 - cz. 1.pdf
PDFrys. EO2 - cz. 2.pdf
PDFrys. EO2 - legenda.pdf
PDFrys. EO3.pdf
PDFodpowiedzi na zapytania do swiz.pdf
ATHpark skorygowany przedmiar 16.02.2017.ath
PDFSchemat oświetlenia parku.pdf
PDFGłubczyce-specyfikacje-IS-przyłącza.pdf
PDFINST WOD KAN WC 1.pdf
PDFINST WOD KAN WC 2.pdf
HTMLogłoszenie o zamówieniu.html
PDFprogram prac konserwatorskich filozof z lasu .pdf
PDFprogram prac konserwatorskich fontanna zze zwierzętami .pdf
PDFprojekt .pdf
DOCprojekt umowy.doc
PDFprzedmiar park .pdf
PDFprzedmiar park oświetlenie.pdf
PDFprzykładowe karty .pdf
PDFPZT IS Głubczyce - przyłącza wody i kanalizacji profile WC obszar 3.pdf
PDFPZT IS Głubczyce - przyłącza wody i kanalizacji profile-WC obszar 1.pdf
PDFPZT IS Głubczyce przyłącza wod-kan -Opis.pdf
PDFRYS NR 1.pdf
PDFRYS NR 2.pdf
PDFRYS NR 3.pdf
PDFRYS NR 4.pdf
PDFRYS NR 5.pdf
PDFRYS NR 6.pdf
PDFRYS NR 7.pdf
PDFSpecTech Linie n.n i ośw. zewn.Park Głubczyce.pdf
PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót .pdf
PDFSTAW FONTANNA.pdf
DOCswiz.doc
PDFuzgod PWiK.pdf
PDFwarunki wod kan WC .pdf
PDFWC_PZT IS GŁUBCZYCEPB01mapyproj-Rzut-PROJ-ZIELENIOBSZAR1.pdf
PDFWC_PZT IS GŁUBCZYCEPB01mapyproj-Rzut-PROJ-ZIELENIOBSZAR3.pdf
ATHprzedmiar park.ath
ATHprzedmiar park oświetlenie.ath

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCWniosek Zamawiajacego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Wersja XML