Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-01-23 Dostawa sprzętu gimnastycznego do aktywizacji ruchowej osób korzystających z DDP w Głubczycach

        Niniejszym zawiadamia się, iż postępowanie z dnia 23.01.2017 dotyczące "Dostawy sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach" zostaje unieważnione z powodów formalno-prawnych, które uniemożliwiają zawarcie umowy.

Projekt "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna.


PDFDostawa sprzętu gimnastycznego do aktywizacji ruchowej osób korzystających z DDP w Głubczycach.pdf
 

Wersja XML