Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze podatkowe 2017

PDFDN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFDR-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
PDFDL-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf

PDFIN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFIR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
PDFIL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf

PDFZW-DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH WSPÓŁPOSIADACZACH WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH.pdf

PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

PDFDT-1 A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf


Zapraszamy także do Elektronicznego Biura Obywatela EBO , które pozwala na załatwienie sprawy przez internet bez konieczności zakładania konta (logowanie jako gość). Zachęcamy jednak do założenia konta na EBO co umożliwi m.in. przegląd historii załatwianych spraw, szybką korektę i ponowne wysłanie wniosku oraz możliwość sprawdzania statusu sprawy.
Można poprzez EBO złożyć m.in. deklaracje lub informacje podatkowe, do których bezpośrednie linki umieszczono poniżej:

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1
Deklaracja w sprawie podatku rolnego - DR-1
Deklaracja w sprawie podatku leśnego - DL-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1
Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1

Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1

 

Wersja XML