Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-10-04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce (11 obszarów)

PDFOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFProjekt tekstu planu - 11 obszarów.pdf
PDFUzasadnienie - 11 obszarów.pdf
ZIPPrognoza oddziaływania na środowisko - 11 obszarów.zip
ZIPProjekty rysunków planu - 11 obszarów.zip
 

Wersja XML