Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Miejskiej

    DORAŹNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA

    DORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

    DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA

    KOMISJA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

    KOMISJA MIESZKALNICTWA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH

    KOMISJA ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWA

    KOMISJA OŚWIATY I KULTURY

    KOMISJA REWIZYJNA

    KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

    KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

    KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI

    KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI RADY

Wersja XML