Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-05-20 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - VII NABÓR.

XLSFormularz cenowy.xls
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCsiwz azbest.doc
XLSWykaz nieruchomości objetych zamówieniem.xls
DOCZalacznik_Nr_2.5_do_umowy_dotacji_aktualny.doc
DOCzałącznik nr 1.doc
DOCzałącznik nr 2.doc
DOCzałącznik nr 3.doc
DOCzałącznik nr 4.doc
DOCzałącznik nr 5.doc
DOCZałącznik nr 6 projekt umowy.doc
XLSZałącznik_Nr_2.1_Wykaz_nieruchomości.xls
DOCZałącznik_Nr_2.3_Oświadczenie_wykonawcy_o_prawidłowym_wykonaniu_prac.doc

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML