Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terenach przeznaczonych w planie na działalność inwestycyjną w gminie Głubczyce

Dla ww. nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/367/2002 z dnia 16.10.2002 roku ustalona została strefa ochrony konserwatorskiej - oznaczona symbolem S.O.K. - w związku z czym dla tego terenu obowiązują szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy, wynikające z konieczności nawiązania do historycznego układu zabudowy starego miasta w Głubczycach i uwzględnienia podstawowych elementów rozplanowania i kompozycji przestrzennej.

 

Wersja XML