Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina zgodnie z art 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Poniżej zamieszczone zostały wymagane opracowania za kolejne lata.


PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2021 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2020 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2019 rok.pdf

PDFGlubczyce - Analiza SGOK za 2018 r.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2017 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2016 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2015 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2014 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2013 rok.pdf
 

 

 

Wersja XML