Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Dokument elektroniczny w Bazie Własnych Aktów Prawnych

Uchwała nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

 

przyjęty został także inny dokument dotyczący trasportu publicznego:

Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Głubczyce Koncepcji Zintegrowanego Transportu Publicznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Wersja XML