Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Dokument elektroniczny w Bazie Własnych Aktów Prawnych

Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

lub w formacie pdf

PDFUchwała Nr XVIII/134/16 z dnia 30 marca 2016 r. - Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020.pdf
 

Wersja XML