Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Streszczenie dokumentacji:

PDFZAŁĄCZNIK 4 - Wyciąg ze strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020.pdf

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU:

DOCXFormularz wnoszenia uwag do strategii.docx
PDFFormularz wnoszenia uwag do strategii.pdf
 


PDFPrognoza OŚ STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU NYSA 2020_3_po opinii RDOŚ SANE....pdf
PDFSTRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2....pdf
 

Link do pełnej dokumentacji dot. konsultacji społecznych:

- > D O K U M E N T Y < -

Link do BIP Nyskiego Starostwa Powiatowego:

http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,19239.html

 

Wersja XML