Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GTBS Sp. z o.o. - ZAPYTANIA OFERTOWE

CZERWIEC 2020

25.06.2020r. Głubczyckie TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 11abc w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty, obejmującej:

opracowanie dokumentacji budowlanej remontu balkonów i tarasów (w tym rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i odprowadzenia wód opadowych) w budynku przy ul. Moniuszki 11abc w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFMoniuszki 11abc - zapytanie cenowe.pdf

DOCMoniuszki 11abc - druk treści oferty.doc

PDFMoniuszki 11abc - ekspertyza techniczna.pdf

 

19.06.2020r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie wentylacji oraz łazienki w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kopernika 7/2:

Szczegóły/załącznik: PDFSCAN0398_000.pdf

05.06.2020r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Docieplenie wnęk okiennych oraz wykonanie zsypu na węgiel w budynku przy ul. Kozielskiej 19 w Głubczycach:

Szczegóły/załącznik: PDFSCAN0323_000.pdf

03.06.2020r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie wentylacji oraz łazienki w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kopernika 7/2:

Szczegóły/załącznik:PDFKopernika 7-2.pdf

MAJ 2020

28.05.2020r.  Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie wentylacji oraz łazienki w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kopernika 7/2:

Szczegóły/załącznik:PDFSCAN0267_000.pdf

MARZEC 2020

16.03.2020r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 6/3 w Głubczycach:

Szczegóły/załacznik

PDFSCAN9859_000.pdfDOCZałącznik nr 4.doc

10.03.2020r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Budowa kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowa 6 w Głubczycach:

szczegóły/załączniki:

PDFzapytanie cenowe.pdf

PDFSCAN9820_000.pdf
PDFSCAN9821_000.pdf
PDFSCAN9822_000.pdf
PDFSCAN9823_000.pdf
PDFSCAN9824_000.pdf
PDFSCAN9825_000.pdf
PDFSCAN9826_000.pdf
PDFSCAN9827_000.pdf
PDFSCAN9828_000.pdf
PDFSCAN9829_000.pdf
 

STYCZEŃ 2020

30.01.2020r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 2/5 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:PDFSCAN9628_000.pdfDOCZałącznik nr 4.docDOCZałącznik nr 3.doc

2020-01-03 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro.

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług dotyczących sądowego dochodzenia roszczeń o zapłatę należności związanych z najmem, dzierżawą nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce objętych Porozumieniem z dnia 02.01.2019r. oraz opłat za media obciążających osoby będące dłużnikami Gminy Głubczyce w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym w Lublinie za pośrednictwem strony Internetowej www.esad.gov.pl oraz Sądami Rejonowymi i Okręgowymi wg właściwości miejscowej dłużników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (orientacyjnie uzyskanie około 75 nakazów zapłaty w ciągu roku).

Szczegóły zamówienia: PDF20200103 świadczenia sądowe.pdf
 

GRUDZIEŃ 2019

17.12.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

szczegóły/załączniki:

ODTzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217.odt

PDFzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217.pdf

ODSzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217 wykaz budynków.ods

PDFzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217 wykaz budynków.pdf

PDFzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217 załącznik nr 2.pdf

PDFzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217 załącznik nr 3.pdf

PDFzapytanie cenowe ubezpieczenie 20191217 załącznik nr 4.pdf

LISTOPAD 2019

29.11.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Przebudowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Plac Zgody 2/3 wg załączonego przedmiaru.

szczegóły w załączniku: PDFSCAN9367_000.pdf

20.11.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 13/2 wg przedmiaru.

- Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 6/13 w Głubczycach wg przedmiaru.

szczegóły w załącznikach

PDFSCAN9336_000.pdfPDFSCAN9337_000.pdf

14.11.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 13/2 wg przedmiaru.

szczegóły w załączniku PDFKościuszki 13-2 gaz.pdf

- Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 6/13 w Głubczycach wg przedmiaru.

szczegóły w załączniku PDFKrakowska 6-13.pdf

08.11.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza i oświetleniowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 9 w Głubczycach (wg przedmiaru)

szczegóły w załączniku PDFSCAN9296_000.pdf

06.11.2019r.  Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie w lokalu łazienki i 2-ch wentylacji w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Kopernika 7/2 i uzyskanie pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9287_000.pdf

04.11.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie ścianki działowej w piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Koszarowej 6/3 wg przedmiaru.

szczegóły w załączniku

PDFKoszarowa 6-3.pdf

- Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 13/2 wg przedmiaru.

szczegóły w załączniku

PDFKosciuszki 13-2.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Warszawskiej 25/2 wg przedmiaru.

szczegóły w załączniku

PDFWarszawska 25-2.pdf

- Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej z remontem WC w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 8a/6 wg przedmiaru.

szczegóły w załączniku

PDFRaciborska 8a-6.pdf

PAŹDZIERNIK 2019

30.10.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14a wg przedmiaru

szczegóły w załączniku

PDFSCAN9254_000.pdf

25.10.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 19/9 wg załączonego przedmiaru

szczegóły w załączniku

PDFSCAN9230_000.pdf

23.10.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Przebudowa pieców kaflowych wg załączonego przedmiaru

szczegóły w załączniku

PDFSCAN9203_000.pdf

 

17.10.2019r.  Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie w lokalu łazienki i 2-ch wentylacji w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Kopernika 7/2 i uzyskanie pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFKopernika 7-2.pdf

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Sosnowieckiej 31 (izolacja ścian metodą iniekcji krystalicznej, wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji c.o. gazowego z kotłem kondensacyjnym, łazienki i wentylacji w kuchni w lokalu nr 1, remont klatki schodowej) i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFSosnowiecka 31.pdf

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie w lokalu łazienki 2-ch wentylacji i przewodów spalinowego wraz z instalacją centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Warszawskiej 25/1 i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFWarszawska 25-1.pdf

- PT brakujących przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach wraz z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem pozwolenia budowlanego

szczegóły/załącznik:

PDFWarszawska 22.pdf

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem na wykonanie wymiany więźby dachowej wraz pokryciem budynku mieszkalnego w Dobieszowie nr 44 i uzyskanie pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFDobieszów 44.pdf

09.10.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie w lokalu łazienki 2-ch wentylacji i przewodów spalinowego wraz z instalacją centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Warszawskiej 25/1 i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9119_000.pdf

- PT brakujących przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach wraz z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem pozwolenia budowlanego

szczegóły/załącznik:

PDFSCAN9120_000.pdf

04.10.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem na wykonanie wymiany więźby dachowej wraz pokryciem budynku mieszkalnego w Dobieszowie nr 44 i uzyskanie pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły/załącznik:

PDFSCAN9092_000.pdf

02.10.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Dworcowej 6/5, ul. Raciborskiej 3a/2, ul. Warszawskiej 22/2, ul. Raciborskiej 10a/9, ul. Raciborskiej 10a/13, ul. Niepodległości 6/3, ul. Warszawskiej 23/2, ul. Marka 1/4, ul. Wałowej 5/1 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9072_000.pdf

 

WRZESIEŃ 2019

27.09.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Przyrowie 4/10, ul. Sosnowieckiej 1/1, ul. Fabrycznej 11/5, ul. Sobieskiego 13/5, ul. Warszawskiej 33/2, ul. Garbarskiej 9a, ul. Bałuckiego 4/13

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9053_000.pdf

24.09.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie w lokalu łazienki 2-ch wentylacji i przewodów spalinowego wraz z instalacją centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Warszawskiej 25/1 i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9027_000.pdf

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Warszawskiej 22/4 i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9028_000.pdf

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Sosnowieckiej 31 (izolacja ścian metodą iniekcji krystalicznej, wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji c.o. gazowego z kotłem kondensacyjnym, łazienki i wentylacji w kuchni w lokalu nr 1, remont klatki schodowej) i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN9029_000.pdf

24.09.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup energii elektrycznej do obiektów usytuowanych w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 i ul. Olimpijskiej 1. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 tys. euro.

szczegóły/załączniki

PDFZapytanie cenowe - zakup energii elektrycznej do obiektów przy ul.Pocztowej 8 i Olimpijskiej 1 w Głubczycach.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - oferta - zakup energii elektrycznej do obiektów przy ul. Pocztowej 8 i Olimpijskiej 1 w Głubczycach.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - chatakterystyka punktu poboru energii elektrycznej.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na zakup energii elektrycznej do obiektów w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 i Olimpijskiej 1.pdf

17.09.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 6/3 i uzyskaniem pozwolenia budowlanego (złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym)

szczegóły w załącznikach:

PDFKościuszki 6.pdf

03.09.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Przestawienie pieców licowanych kaflami w lokalach mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy Głubczyce, wg załączonego przedmiaru:

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN8904_000.pdf

SIERPIEŃ 2019

19.08.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 11/8 w Głubczycach.

szczegóły w załączniku:

PDFSCAN8854_000.pdf

 

09.08.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej 9a w Głubczycach:

szczegóły/załącznik:

PDFGarbarska 9a.pdf

- Wymiana instalacji kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Niepodległości 4/5 w Głubczycach:

szczegóły/załącznik:

PDFNiepodległości 4-5.pdf

- Remont podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Bałuckiego 1/8 w Głubczycach:

szczegóły/załącznik:

PDFBałuckiego 1-8.pdf

- Remont podłogi w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 4 w Głubczycach:

szczegóły/załącznik:

PDFPlac Zgody 4.pdf

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Przyrowie 4/11 w Głubczycach:

szczegóły/załącznik:

PDFPrzyrowie 4-11.pdf

LIPIEC 2019

09.07.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 25 w Głubczycach - roboty malarskie i instalacje wg przedmiaru

szczegóły/załącznik:

PDFKopernika 25.pdf

- PT brakujących przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFKoszarowa 6.pdf

- PT brakujących przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFWarszawska 22.pdf

02.07.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kozielskiej 19 w Głubczycach - roboty malarskie i kanalizacyjne

szczegóły/załącznik:

PDFSCAN8657_000.pdf

 

CZERWIEC 2019

26.06.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- PT brakujących przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN8634_000.pdf

- PT brakujących przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFSCAN8635_000.pdf

19.06.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Poprawa sytuacji bytowej rodzin poprzez remont lokali mieszkalnych w Głubczycach wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN8587_000.pdf

 

MAJ 2019

29.05.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont pokrycia papowego i uzupełnienie obróbek blacharskich na gzymsie w budynku mieszkalnym w Głubczycach Sady nr 1

szczegóły/załącznik

PDFGłubczce sady nr 1.pdf

 

24.05.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- PT brakujących przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFPT Koszarowa 6.pdf

- PT brakujących przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFPT Warszawska 22.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 12/3 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFDworcowa 12-3.pdf

14.05.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- PT brakujących przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFSCAN8393_000.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 12/3 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFSCAN8392_000.pdf

13.05.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 25 w Głubczycach - roboty malarskie i kanalizacyjne

szczegóły/załącznik

PDFSCAN8380_000.pdf

07.05.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Zgody 2/1 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFPlac Zgody 2-1.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Zgody 2/2 w Głubczycach

szczegóły/załącznik:

PDFPlac Zgody 2-2.pdf

KWIECIEŃ 2019

18.04.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- PT brakujących przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach:

szczegóły w załączniku:

PDFSCAN8299_000.pdf

08.04.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w Głubczycach (wg załączonego przedmiaru)

szczegóły w załącznikach:

PDFzapytanie cenowe.pdf

PDFprojekt umowy.pdf

 

MARZEC 2019

07.03.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Podział lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Sosnowieckiej 31/3 na dwa lokale, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania z montażem kotłów kondensacyjnych dwufunkcyjnych.

szczegóły w załącznikach:

PDFZapytanie cenowe Sosnowiecka 31-3.pdfPDF3 Metryka i opis.pdf
PDF5 Metryka i opis.pdf
PDFProjekt podziału lokal nr 3.pdf
PDFProjekt podziału lokal nr 5.pdf
PDFSzkic zagosp 2018 podział lokal nr 3.pdf
PDFSzkic zagosp 2018 podział lokal nr 5.pdf
PDFEkspertyza.pdf
PDFElektr BiOZ.pdf
PDFElektr Opis.pdf
PDFElektryka Sosnowiecka 31 RZUT.pdf
PDFElektryka Sosnowiecka 31 SCHEMAT.pdf
PDFInst_Proj_akso_gaz.pdf
PDFInst_Proj_CO.pdf
PDFInst_Proj_gaz.pdf
PDFInst_Proj_gaz_Opis.pdf
PDFInst_Proj_woda.pdf
PDFInst_Proj_woda_Opis.pdf
PDFInwent. rozbiórki.pdf
PDFInwentaryzacja 1 piętra.pdf
PDFInwentaryzacja elewacje 1.pdf
PDFInwentaryzacja elewacje 2.pdf
PDFMETRYKA KOSZTORYSY.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU NOWA.doc.pdf
PDFOpis do szkicu planu sytuacyjnego.pdf
PDFOpis Proj przebudowy.pdf
PDFProjekt elewacje 1.pdf
PDFProjekt elewacje 2.pdf
PDFProjekt konstr nadproży.pdf
PDFProjekt nadproże.pdf
PDFProjekt rzut 1 piętra.pdf
PDFProjekt rzut dachu.pdf
PDFProjekt rzut poddasza.pdf
PDFSzkic zagospodarowania 2018.pdf
 

07.03.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Rozebranie pieca pokojowego licowanego kaflami, budowa nowego pieca pokojowego licowanego kaflami w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Marka 1/1.

Wykonawcy, którzy nie realizowali na rzecz Zamawiającego robót zduńskich winni do oferty załączyć min. 2 referencje, jako warunek konieczny ważności oferty.

szczegóły w załącznikach:

PDFzapytanie cenowe i druk oferty.pdf

PDFMarka 1-1 - przedmiar robót.pdf

LUTY 2019

12.02.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Rozebranie pieca pokojowego licowanego kaflami, budowa nowego pieca pokojowego licowanego kaflami w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Marka 1/1.

Wykonawcy, którzy nie realizowali na rzecz Zamawiającego robót zduńskich winni do oferty załączyć min. 2 referencje, jako warunek konieczny ważności oferty.

szczegóły w załączniku:

PDFMarka 1-1 - zapytanie-druk oferty-przedmiar robót.pdf

 

 

STYCZEŃ 2019

31.01.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Warszawskiej 25/5 - roboty ogólnobudowlane, instalacje wod-kan

szczegóły w załączniku:

PDFWarszawska 25-5 zapytanie cenowe-przedmiar-druk oferty.pdf

PDFWarszawska 25-5- zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

31.01.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 8a/13 - roboty ogólnobudowlane, instalacje wod-kan

szczegóły w załączniku:

PDFRaciborska 8a-13-zapytanie-treść oferty-przedmiar robót.pdf

PDFRaciborska 8a-13 - zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

06.01.2019r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

szczegóły/załączniki:

PDFSCAN7811_000.pdf

GRUDZIEŃ

06.12.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Frezowanie i montaż systemów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wałowej 5 w Głubczycach

szczegóły w załączniku:

PDFWałowa 5.pdf

 

LISTOPAD

28.11.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana rur przewodowych instalacji grzewczej, grzejników oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Pl. Zgody 6/7

szczegóły w załącznikach:

PDFPl Zgody 6-7 zapytanie cenowe i druk oferty.pdf

PDFPl Zgody 6-7 przedmiar.pdf

 

14.11.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie modernizacji wlz i tablic, oświetlenie klatki schodowej i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 10a w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFRaciborska 10a-zapytanie cenowe i treść oferty.pdf

PDFRaciborska 10a - schemat ideowy.pdf

PDFRaciborska 10a - przedmiar robót.pdf

 

14.11.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 oraz wykonanie modernizacji glz, wlz, oświetlenie klatki schodowej, piwnicy  i strychu, instalacja dzwonkowa, oprzewodowanie instalacji domofonowej, ruraż instalacji telekomunikacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowiecka 31 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFSosnowiecka 31 - zapytanie cenowe i treść oferty.pdf

PDFSosnowiecka 31 - przedmiar kl i lok nr 2.pdf

 

14.11.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Fabrycznej 11   w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFFabryczna 11- 4 zapytanie cenowe i treśc oferty.pdf

PDFFabryczna 11-4 - przedmiar robót.pdf

 

06.11.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 oraz wykonanie modernizacji glz, wlz, oświetlenie klatki schodowej, piwnicy  i strychu, instalacja dzwonkowa, oprzewodowanie instalacji domofonowej, ruraż instalacji telekomunikacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowiecka 31 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFSosnowiecka 31 - zapytanie cenowe i treść oferty.pdf

PDFSosnowiecka 31 - przedmiar kl i lok nr 2.pdf

 

06.11.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Fabrycznej 11   w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFFabryczna 11-4 zapytanie cenowe i treść oferty.pdf

PDFFabryczna 11-4 - przedmiar robót.pdf

 

PAŹDZIERNIK

24.10.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Fabrycznej 11   w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN7511_000.pdf

PDFFabryczna 11-4 - przedmiar robót.pdf

 

24.10.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 oraz wykonanie modernizacji glz, wlz, oświetlenie klatki schodowej, piwnicy  i strychu, instalacja dzwonkowa, oprzewodowanie instalacji domofonowej, ruraż instalacji telekomunikacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowiecka 31 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFSCAN7510_000.pdf

PDFSosnowiecka 31 - przedmiar kl i lok nr 2.pdf

 

24.10.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 1 i 3 oraz wykonanie modernizacji glz, wlz, oświetlenie klatki schodowej, strychu i piwnicy, instalacja dzwonkowa, oprzewodowanie instalacji domofonowej, ruraż instalacji słaboprądowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 12 w Głubczycach.

Szczegóły w załącznikach

PDFSCAN7509_000.pdf

PDFprzedmiar robót - Dworcowa 12-3.pdf

PDFprzedmiar robót - Dworcowa 12 i 12-1.pdf

 

WRZESIEŃ

 

18.09.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Modernizacja GLZ oraz WLZ, wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej,strychu i piwnic, wykonanie instalacji dzwonkowej, domofonowej oraz rurażu dla instalacji słaboprądowych w budynku przy ul. Kościuszki 6 w Głubczycach.

szczegóły w załączniku:

PDFul. Kosciuszki 6 -zapytanie.pdf

 

18.09.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul.Raciborskiej 10a/3 w Głubczycach (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie, elektryczne).

szczegóły w załącznikach:

PDFul.Raciborska 10a-3 zapytanie.pdf

 

07.09.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont podłogi w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Raciborskiej 3a w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFRaciborska 3a-1 zapytanie przedmiar.pdf

 

06.09.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul.Raciborskiej 10a/3 w Głubczycach (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie, elektryczne).

szczegóły w załącznikach:

PDFRaciborska 10a-3 zapytanieII.pdf

 

06.09.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie izolacji ściany budynku przy ul. Garbarskiej 9a w Głubczycach.

szczegóły w załączniku:

PDFGarbarska 9a-zapytanie-przedmiar.pdf

 

05.09.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Modernizacja GLZ oraz WLZ, wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej,strychu i piwnic, wykonanie instalacji dzwonkowej, domofonowej oraz rurażu dla instalacji słaboprądowych w budynku przy ul. Kościuszki 6 w Głubczycach.

szczegóły w załączniku:

PDFKościuszki 6-przedmiar oferta.pdf

 

SIERPIEŃ

 

28.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę w sezonie grzewczym 2018/2019 140Mg węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny o parametrach podanych w załącznikach

załączniki:

PDFzapytanie cenowe - dostawa węgla 2018-2019.pdf

DOCTreść oferty - dostawa węgla 2018-2019.doc

DOCZałącznik nr 1 - wykaz dostaw.doc

PDFumowa - dostawa węgla 2018-2019 - projekt.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - dostawa węgla 2018 - 2019.pdf

 

22.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie izolacji ściany budynku przy ul. Kopernika 25 w Głubczycach.

szczegóły w załączniku:

PDFKopernika 25-zapytanie.pdf

 

 

22.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokali mieszkalnych nr 1,2,14, korytarza i pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. Słowackiego 9 w Głubczycach - po pożarze.

szczegóły w załączniku:

PDFSłowackiego 9-remont lokali-zapytanie.pdf

 

 

20.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Słowackiego 9/1.

szczegóły w załączniku:

PDFSłowackiego 9-1-oferta-przedmiar.pdf

 

 

20.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Modernizacja GLZ oraz WLZ, wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej,strychu i piwnic, wykonanie instalacji dzwonkowej, domofonowej oraz rurażu dla instalacji słaboprądowych w budynku przy ul. Kościuszki 6 w Głubczycach.

szczegóły w załączniku:

PDFKościuszki 6-oferta-przedmiar.pdf

 

 

13.08.2018r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 1 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na częściową rozbiórkę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczy z garażem,  na działce gruntu o nr ewid. 455/4 w Głubczycach przy ul. Piastowskiej 1.

szczegóły w załącznikach:

DOCwww - zapytanie cenowe - 2.doc

PDFProjekt zagospod dz nr 455_4 zał graf.pdf

PDFPłyta fundam zbroj-pomieszczenie gospodarcze.pdf

PDFPiastowska bud gospod konstr dachu.pdf

PDFPiastowska bud gospod przekr. pion.pdf

PDFPiastowska bud gospod rzut dachu.pdf

PDFPiastowska bud gospod rzut przyz.pdf

PDFPiastowska Elewacje Bud gospod.pdf

PDFInwent PiastowskaBud Gospod.pdf

PDFPiastowska Przedmiar robót.pdf

 

13.08.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Częściową rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych wraz z uzupełnieniem tynku przy ul. Dworcowej 12 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFDworcowa 12 - zapytanie-oferta-przedmiar.pdf

PDFEkspertyza - Dworcowa 12.pdf

PDFBIOZ - Dworcowa 12.pdf

PDFOPIS - Dworcowa 12.pdf

PDFRys. A-1 - Plan sytuacyjny - A4.pdf

PDFRys. A-2 - Rzut z góry - inwentaryzacja - A3.pdf

PDFRys. A-3 - Elewacja - inwentaryzacja - A3.pdf

PDFRys. A-4 - Elewacja - inwentaryzacja - A3.pdf

PDFRys. A-5 - Elewacja - inwentaryzacja - A3.pdf

PDFRys. A-6 - Rzut z góry -po rozbiórce - A3.pdf

PDFRys. A-7 - Elewacja -po rozbiórce - A3.pdf

PDFRys. A-8 - Elewacja -po rozbiórce - A3.pdf

PDFRys. A-9 - Elewacja -po rozbiórce - A3.pdf

PDFRys. K-1 - Projektowane rozbiórki - A3.pdf

 

 

 

10.08.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul.Raciborskiej 10a/3 w Głubczycach (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie, elektryczne).

szczegóły w załącznikach:

PDFRaciborska 10a-3 zapytanie.pdf

 

 

10.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 17/2

szczegóły w załączniku:

PDFKosciuszki 17-2 zapytanie.pdf

 

 

03.08.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont szaletu miejskiego przy ul. Krakowskiej w Głubczycach

szczegóły w załącznikach:

PDFSZALET MIEJSKI.pdf

 

03.08.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFWARSZAWSKA 22.pdf

 

 

02.08.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont budynku mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Marka 1 - wzmocnienie konstrukcji, usunięcie zawilgocenia ścian oraz remont schodów.

szczegóły w załącznikach:

PDFMarka 1 -zapytanie 2 cenowe przedmiar.pdf

PDF1.pdf

PDF2.pdf

PDF3.pdf

PDF4.pdf

PDF5.pdf

PDF6.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFEkspertyza 16.05.2018r.pdf

PDFOpis techniczny - 16.05.2018r.pdf

 

 

 

LIPIEC

 

31.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 17/2

szczegóły w załączniku:

PDFKosciuszki 17-2-zapytanie 4 -przedmiar.pdf

 

27.07.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont pieców kaflowych i budowa nowych w lokalach mieszkalnych w Gminie Głubczyce wg załączonego przedmiaru.

szczegóły w załącznikach:

PDFpiece 2018- zapytanie-przedmiar.pdf

 

 

19.07.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 22 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

PDFWarszawska 22 - zapytanie cenowe-przedmiar robót.pdf

 

18.07.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul.Raciborskiej 10a/3 w Głubczycach (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie, elektryczne).

szczegóły w załącznikach:

PDFRaciborska 10a-3-zapytanie cenowe- przedmiar-oferta.pdf

 

 

18.07.2018 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont szaletu miejskiego przy ul. Krakowskiej w Głubczycach

szczegóły w załącznikach:

PDFzapytanie cenowe-przedmiar robót-oferta.pdf

 

09.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont budynku mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Marka 1 - wzmocnienie konstrukcji, usunięcie zawilgocenia ścian oraz remont schodów.

szczegóły w załącznikach:

PDFMarka 1 - zapytanie cenowe przedmiar.pdf

PDF1.pdf

PDF2.pdf

PDF3.pdf

PDF4.pdf

PDF5.pdf

PDF6.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFEkspertyza 16.05.2018r.pdf

PDFOpis techniczny - 16.05.2018r.pdf

 

05.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Wałowej 5/6

szczegóły w załączniku:

PDFWałowa 5-6 - zapytanie cenowe przedmiar schemat.pdf

 

05.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Dworcowej 12/2 

szczegóły w załączniku:

PDFDworcowa 12-2 - Zapytanie cenowe przedmiar schemat.pdf

 

05.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Dworcowej 12/2 (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie)

szczegóły w załączniku:

PDFDworcowa 12-2 zapytanie cenowe przedmiar ogólnobudowlane.pdf

 

05.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Wałowej 5/6 (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie)

szczegóły w załączniku:

PDFWałowa 5-6 - zapytanie cenowe przedmiar - ogólnobudowlane.pdf

 

05.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Wiejskiej 4/9

szczegóły w załączniku:

PDFWiejska 4-9 zapytanie cenowe i przedmiar robót.pdf

 

04.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 17/2

szczegóły w załączniku:

PDFKościuszki 17-2 - zapytanie cenowe przedmiar.pdf

 

04.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Żołnierzy I Armii WP 12/1

szczegóły w załączniku:

PDFŻołnierzy I Armii WP 12-1 - zapytanie cenowe przedmiar.pdf

PDFŻołnierzy I Armii WP 12-1 - zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

04.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Krakowskiej 5/7

szczegóły w załączniku:

PDFKrakowska 5-7 - zapytanie cenowe przedmiar.pdf

 

04.07.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kościuszki 17/2

szczegóły w załączniku:

PDFKościuszki 17-2 - zapytanie cenowe-przedmia- schemat.pdf

CZERWIEC 2018

22.06.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Dworcowej 12/2

Szczegóły w załącznikach:

PDFDworcowa 12-2 remont lokalu.pdf

 

22.06.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

remont lokalu mieszkalnego położonego w Głubczycach przy ul. Wałowej 5/6 (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, zduńskie, elektryczne)

szczegóły w załącznikach:

PDFWałowa 5-6 remont lokalu.pdf

 

15.06.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Żołnierzy I Armii WP 12/1 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFŻołnierz I Armii WP 12-1 (P).pdf

- Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Wiejskiej 4/9, zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFWiejska -9 (P).pdf

- Remont instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 17/2 w Głubczycach, zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFKościuszki 1-2 gaz (P).pdf

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 17/2 w Głubczycach, zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6910_000.pdf

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokali mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 22 lokal nr 1, 2,3, 4 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFWarszawska 22 (P).pdf

- Wymiana instalacji wodnej w lokalu przy ul. Krakowskiej 5/7 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFKrakowska 5-7.pdf

- Remont budynku mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Marka 1 wzmocnienie konstrukcji ścian oraz usunięcie zawilgocenia - szczegółowy zakres robót wg załączonego przedmiaru.

szczegóły/załącznik

PDFMarka wzmocnienie konstr. (P).pdf

- Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Żołnierzy I Armii WP 12/1 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFŻołnierzy I Armii WP 12-1gaz.pdf

 

 

07.06.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Żołnierzy I Armii WP 12/1 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFŻołnierzy I Armii WP 12-1.pdf

06.06.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 17/2 w Głubczycach, zakres robót wg załączonego przedmiaru wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFKościuszki 17-2.pdf

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 22 lokal nr 1, 2,3, 4 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFWarszawska 22.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Wiejskiej 4/9, zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFWiejska 4-9.pdf

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 17/2 w Głubczycach, zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFKościuszki 17-2 inst. elektr..pdf

- Wymiana instalacji wodnej w Głubczycach w lokalu przy ul. Krakowskiej 5/7

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6810_000.pdf

MAJ 2018

30.05.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont budynku mieszkalnego przy ul. Marka 1 w Głubczycach wzmocnienie konstrukcji ścian oraz usunięcie zawilgocenia - szczegóły zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFMarka 1.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Zgody 4/1 w Głubczycach zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFPlac Zgody 4-1.pdf

 

28.05.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

- Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 6 w Głubczycach zakres robót wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6774_000.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4/9 w Głubczycach zakres robót wg załączonego przedmiaru

PDFSCAN6777_000.pdf

24.05.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Zgody 4/1 w Głubczycach wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6751_000.pdf

21.05.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Poprawa sytuacji bytowej rodzin poprzez remont lokali w Głubczycach wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6718_000.pdf - zapytanie cenowe

PDFSCAN6717_000.pdf - przedmiar

KWIECIEŃ 2018

25.04.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: (projekt umowy: PDFwzór umowy na roboty elektryczne.pdf )

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Chrobrego 1/3 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDF1.pdf

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kozielskiej 19 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDF2.pdf

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 23 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDF3.pdf

 

10.04.2018r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 1 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na częściową rozbiórkę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczy z garażem na działce gruntu o nr ewid. 455/4 przy ul. Piastowskiej 1 w Głubczycach.

szczegóły w załącznikach:

DOCwww - zapytanie cenowe.doc

PDFOpis techn, bioz.pdf

PDFProjekt zagospod dz nr 455_4 zał graf.pdf

PDFPłyta fundam zbroj-pomieszczenie gospodarcze.pdf

PDFPiastowska bud gospod konstr dachu.pdf

PDFPiastowska bud gospod płyta fund.pdf

PDFPiastowska bud gospod przekr. pion.pdf

PDFPiastowska bud gospod rzut dachu.pdf

PDFPiastowska bud gospod rzut przyz.pdf

PDFPiastowska Elewacje Bud gospod.pdf

PDFInwent PiastowskaBud Gospod.pdf

PDFPiastowska Przedmiar robót.pdf

DOCumowa - projekt - Piastowska 1 - garaż i pom gosp.doc

 

MARZEC 2018

27.03.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych w Gminie Głubczyce wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6442_000.pdf

21.03.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont sanitariatów w budynku mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Wiejskiej 4

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6412_000.pdf

16.03.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Słowackiego 9

szczegóły/załącznik

PDFSCAN6398_000.pdf

STYCZEŃ 2018

16.01.2018r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

szczegóły/załączniki:

PDFSCAN6108_000.pdf

PDFSCAN6109_000.pdf

PDFSCAN6110_000.pdf

PDFSCAN6111_000.pdf

LISTOPAD 2017

08.11.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wymianę instalacji wodnej w budynku mieszkalnym położonym w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 19 (lokale nr 2,4,6,8).

szczegóły/załączniki:

PDFKozielska 19-zapytanie cenowe.pdf

PDFKozielska 19-treść oferty.pdf

PDFKozielska 19-przedmiar robót.pdf

 

PAŹDZIERNIK 2017

30.10.2017r. Głubczyckie TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej: Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, na potrzeby grzewcze, do obiektów położonych w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 (kocioł o mocy 100kW)  i N. Świat 1a (kocioł o mocy 60kW);

szczegóły/załączniki:

PDFzapytanie cenowe - N. Świat 1a i Pocztowa 8 w Głubczycach kompleksowa dostawa gazu (sprzedaż i dystrybucja).pdf

DOCzałącznik nr 1 Formularz oferty - dostawa gazu wysokometanowego.doc

DOCZałącznik nr 2 -charakterystyka punktu poboru gazu.doc

DOCZałącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o posiadaniu umowy dystrybucji lub promesy.doc

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35/9 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5638_000.pdf

- Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 9/3 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5650_000.pdf

 

WRZESIEŃ 2017

07.09.207r. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej" Dostawę transportem dostawcy w sezonie grzewczym 2017/2018 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny kl. M II w ilości 200Mg o parametrach: wartość opałowa nie niższa niż 26Mg/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu max 12%, miejsce dostawy: Głubczyce ul. Sudecka 20 (woj opolskie), wielkość jednorazowej dostawy 8-10 Mg.

szczegóły/załączniki:

PDFZapytanie cenowe - dostawa węgla 2017-2018.pdf

DOCTreść oferty - dostawa węgla 2017-2018.doc

DOCZałącznik nr 1 - wykaz dostaw.doc

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - dostawa węgla 2017-2018.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------

04.09.2017r.  Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej dostawę 2 kpl fabrycznie nowych ciepłomierzy z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu,

szczegóły w załączniku:

PDFzapytanie cenowe- ciepłomierz www.pdf

DOCtreść oferty - ciepłomierz.doc

---------------------------------------------------------------------------

SIERPIEŃ 2017

 

LIPIEC  2017

27.07.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont pieców kaflowych i budowa nowych w lokalach mieszkalnych w Gminie Głubczyce wg załączonego przedmiaru

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5371_000.pdf

27.07.2017r. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup energii elektrycznej do obiektów usytuowanych w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 i ul. Olimpijskiej 1. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro.

szczegóły/załączniki

PDFzapytanie cenowe-zakup energii elektrycznej do obiektów przy ul. Pocztowej 8 i Olimpijskiej 1 w Gł-cach.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - oferta-zakup energii elektrycznej do obiektów przy ul. Pocztowej 8 i Olimpijskiej 1 w Gł-cach.doc

DOCZałącznik nr 2 -charakterystyka punktu poboru en elektrycznej.doc

PDFwyjaśnienia do treści zapytania cenowego.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty na zakup energii elektrycznej do obiektów w Głubczycach przy ul. Olimpijskiej 1 i Pocztowej 8.pdf

26.07.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Bałuckiego 1/11

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5364_000.pdf

- Remont w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Staszica 11/7

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5365_000.pdf

06.07.2017 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

- Poprawa sytuacji bytowej rodzin poprzez remont lokali w Głubczycach wg załączonego przedmiaru:

 

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5257_000.pdf

CZERWIEC 2017

29.06.2017 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Poprawa sytuacji bytowej rodzin poprzez remont lokali w Głubczycach wg załączonego przedmiaru:

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5257_000.pdf

 

14.06.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 9/3 w Głubczycach:

szczegóły/załącznik

PDFSCAN5174_000.pdf

LUTY 2017

22.02.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 9/14 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu:

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4544_000.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego z podziałem na 2 lokale ul. Raciborska 10a/4 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu:

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4545_000.pdf

 

STYCZEŃ 2017

11.01.2017r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2017r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na roboty elektryczne, sporządzanie i uzgadnianie z zakładem energetycznym schematów ideowych instalacji elektrycznych, sporządzanie rysunków wykonawczych instalacji elektrycznej wg potrzeb Zamawiającego w zasobach gminy Głubczyce, współpraca na etapie wyboru wykonawcy w zakresie udzielania odpowiedzi dot. przedmiaru robót.

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4335_000.pdf

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych w zasobach gminy Głubczyce w 2017r.

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4336_000.pdf

GRUDZIEŃ 2016

08.12.2016 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana instalacji gazowej na klatce schodowej ul. Sosnowiecka 31 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4193_000.pdf

02.12.2016r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 7/2 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4162_000.pdf

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Niepodległości 10/17 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4161_000.pdf

LISTOPAD 2016

28.11.2016r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23/2 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu roboty bud., wod-kan i gazowe

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4139_000.pdf

16.11.2016r. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego ciepłomierza z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Qp=10m3/h, połączenie kołnierzowe DN 50mm, para czujników Pt500, montaż na powrocie, rozstaw 265mm - 1kpl

szczegóły dot. zapytania w załączniku:

DOCzapytanie cenowe- ciepłomierz www.doc

DOCtreść oferty - ciepłomierz.doc

 

09.11.2016r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23/2 w Głubczycach - roboty bud., wod-kan i gaz przedmiar w załączeniu

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4048_000.pdf

02.11.2016 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2/3 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4006_000.pdf

-Wymiana drzwi wejściowych i łazienkowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sosnowieckiej 3/5 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4007_000.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 3/5 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu roboty budowlane, wod-kan i elektryczne

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4008_000.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23/2 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu roboty budowlane, wod-kan,gaz i elektryczne

szczegóły/załącznik

PDFSCAN4009_000.pdf

PAŹDZIERNIK 2016

25.10.2016r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 3/5 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu roboty budowlane, wod-kan i elektryczne

szczegóły/załącznik

PDFSCAN3980_000.pdf

- Wymiana drzwi wejściowych i łazienkowych lokalu mieszkalnym przy ul. Sosnowieckiej 3/5 w Głubczycach

szczegóły/załącznik

PDFSCAN3979_000.pdf

- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23/2 w Głubczycach - zakres robót w załączeniu roboty budowlane, gaz i elektryczne

szczegóły/załącznik

PDFSCAN3978_000.pdf

07.10.2016r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Piastowskiej w Głubczycach - zakres robót w załączeniu

szczegóły/załącznik

PDFSCAN3924_000.pdf

WRZESIEŃ 2016

30.09.2016r. Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remont podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 2/3 w Głubczycach wg załączonego przedmiaru:

- Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 1/3 w Głubczycach wg przedmiaru:

szczegóły/załączniki

PDFSCAN3901_000.pdf

PDFSCAN3900_000.pdf

01.09.2016r. Głubczyckie TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę w sezonie grzewczym 2016/2017 200 ton węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny do kotłowni usytuowanej w Głubczycach przy ul. Sudeckiej 20.

szczegóły w załącznikach:

PDFzapytanie cenowe - dostawa węgla 2016-2017.pdf

DOCTreść oferty - dostawa węgla 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 1 - wykaz dostaw.doc

PDFumowa - dostawa węgla 2016-2017.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty - dostawa węgla 2015-2017.pdf

 

01.09.2016r. Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 1 w Głubczycach zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane pn. "odtworzenie zabytkowego charakteru ganku przy wejściu do budynku przy ul. Chrobrego 1 w Głubczycach"

szczegóły/załączniki:

PDFChrobrego 1 - zapytanie cenowe.pdf

DOCChrobrego 1- treść oferty.doc

DOCwykaz robót Chrobrego 1.doc

PDFOpis załącznik graficzny Chrobrego 1 10_11_2015.pdf

PDF06_AB.pdf

PDFChrobrego 1 - ganek przedmiar robót - I.pdf

CZERWIEC 2016

2016-06-16 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w zwiazku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej równowartość 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

- Remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w Gminie Głubczyce wg załączonego przedmiaru: szczegóły/załącznik PDFSCAN3491_000.pdf

STYCZEŃ 2016

2016-01-26 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro.

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług dotyczących sądowego dochodzenia roszczeń o zapłatę należności związanych z najmem, dzierżawą nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce objętych Porozumieniem z dnia 02.01.2015r. oraz opłat za media obciążających osoby będące dłużnikami Gminy Głubczyce w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejoinowym w Lublinie za pośrednictwem strony Internetowej www.esad.gov.pl oraz Sądami Rejonowymi i Okręgowymi wg właściwości miejscowej dłużników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (orientacyjnie uzyskanie około 150 nakazów zapłaty w ciągu roku).

Szczegóły zamówienia: PDFSCAN2543_000.pdf

2016-01-25 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

- Wymianę instalacji wodnej wraz z montażem junkersa w lokalu mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 17/6 w Głubczycach: szczegóły/załącznik PDFSCAN2525_000.pdf

- Ocieplenie ściany elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Plac Zgody 6 w Głubczycach: szczegóły/załącznik PDFSCAN2522_000.pdf

- Wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszklanym przy ul. Sobieskiego 17/6 w Głubczycach: szczegóły/załącznik PDFSCAN2526_000.pdf

Wersja XML