Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze podatkowe 2016

PDFDN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFDR-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
PDFDL-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf

PDFIN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFIR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
PDFIL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf

PDFZW-DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH WSPÓŁPOSIADACZACH WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH.pdf
 

PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

PDFDT-1 A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

 

Wersja XML