Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2021-01-21 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego Transport na szczepienia przeciwko COVID-19
  Data modyfikacji: 21-01-2021 11:48
 2. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2021 roku
  Data utworzenia: 21-01-2021 11:40
 3. 2021-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa przyłącza energetycznego 15 kV wraz z przelotowym słupem, dz. nr 170/3, Dobieszów
  Data utworzenia: 20-01-2021 13:26
 4. Rozbudowa zakładu P.P.H.STALMET w Dobieszowie
  Data modyfikacji: 19-01-2021 14:20
 5. Przystąpienie do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce
  Data modyfikacji: 19-01-2021 13:12
 6. Nabór na wolne stanowiska
  Data modyfikacji: 19-01-2021 11:07
 7. 2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Data modyfikacji: 19-01-2021 11:05
 8. 2020-12-31 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO NOWEGO ROŻNOWA.
  Data modyfikacji: 19-01-2021 11:04
 9. 2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:02
 10. 2020-12-31 PRZEBUDOWA DROGI WEWN. PLACU ARMII KRAJOWEJ W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SKABLOWANIEM ODCINKA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ UL. KOCHANOWSKIEGO - ETAP II ROBOTY DROGOWE
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:00
Wersja XML