Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Protokoły - kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 29-05-2020 10:45
 2. GTBS Sp. z o.o. - OGŁOSZENIA
  Data modyfikacji: 29-05-2020 09:22
 3. GTBS Sp. z o.o. - ZAPYTANIA OFERTOWE
  Data modyfikacji: 28-05-2020 13:06
 4. Budowa silosowego magazynu zbóż wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gołuszowicach
  Data modyfikacji: 28-05-2020 10:35
 5. 2020-05-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 366/1 i 367 w Gadzowicach.
  Data utworzenia: 28-05-2020 10:04
 6. 2020-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działce nr 649/3 w Gołuszowicach.
  Data utworzenia: 27-05-2020 09:58
 7. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła
  Data modyfikacji: 26-05-2020 11:25
 8. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2019
  Data modyfikacji: 26-05-2020 10:26
 9. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2020
  Data modyfikacji: 26-05-2020 10:01
 10. Interpelacje i zapytania 2020
  Data modyfikacji: 25-05-2020 09:28
Wersja XML