Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje STRATEGII ROZWOJU Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Głubczyce, 9 października 2015r.

Burmistrz Gminy Głubczyce

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dokumentu-strategii-rozwoju-of-pn2020-3  

 1. Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie 20.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

20.10.2015

godz. 8:00-9:30

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

20.10.2015

godz. 14:00-15:30

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

19.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 30.11.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach.  

 1. Adresaci konsultacji
 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy ubczyce.pl'); ga('send', 'pageview');