Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2015

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2015.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2015 rok.pdf


PDFdocumentRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r..pdf
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r..pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016r..pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2015r..pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2016r..pdf
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015r..pdf
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015r..pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2015r..pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2015r..pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2015r..pdf
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015r.pdf
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015r.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015r.pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2015r.pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015r.pdf
 

 

Wersja XML